Contact Map

สำนักงานใหญ่ (Walking Street)

ร้านเย็นจิต รับแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ

เลขที่ 112 ถ.วอล์คกิ้ง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

    +66 0839880991

    branch @ gmail.com

    พิกัดดาวเทียม   12.926334, 100.8727569

12.926334, 100.8727569

สาขาจอมเทียน ซ.5 (ใกล้ ต.ม.)

ร้านเย็นจิต สาขาจอมเทียน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

    +66 0839880991

    branch @ gmail.com

    พิกัดดาวเทียม   12.897981, 100.871776

12.897981, 100.871776

สาขาห้างพีเอส พลาซ่า

ร้านเย็นจิต สาขาห้างพีเอส พลาซ่า

ชั้น 2 ถ.พัทยากลาง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

    +66 0839880991

    branch @ gmail.com

    พิกัดดาวเทียม   12.936872, 100.88625

12.936872, 100.88625

สาขาชัยพฤกษ์

ร้านเย็นจิต สาขาชัยพฤกษ์

ถ.ชัยพฤกษ์ 1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

    +66 0839880991

    branch @ gmail.com

    พิกัดดาวเทียม   12.879354, 100.89259

12.879354, 100.89259

สาขาเดอะพาซิโอ (The Paseo Mall)

ร้านเย็นจิต สาขาเดอะพาซิโอ ลาดกระบัง ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิ

    +66 0839880991

    branch @ gmail.com

    พิกัดดาวเทียม   13.721355, 100.727227

13.721355, 100.727227

สาขาสุวรรณภมิ ชั้น B1

บริเวณทางเชื่อมแอร์พอร์ทลิงค์ ตรงข้าม ธนาคารทหารไทย

    0839880991

    branch @ gmail.com

    พิกัดดาวเทียม   13.692863, 100.750882

13.692863, 100.750882