ร้านเย็นจิต รับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

Y.J. Pattaya Exchange Co., Ltd.


ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปีที่ร้านแลกเงินเย็นจิตได้รับความไว้วางใจจากทุกท่านและเป็นที่น่าเชื่อถือมาโดยตลอด ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าเราให้อัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นที่น่าพึงพอใจต่อลูกค้า และด้วยการบริการที่ประทับใจลูกค้า


Yenjit Currency Exchange is established over 40 years where is the customer trust in us. You feel safe and impress in our service that you always get the best rate for you.


Office Yenjit

"ส่งฟรีที่สนามบิน รอรับได้เลยที่เคาน์เตอร์เช็คอิน - Free Delivery at your flight check-in counter"

Office Yenjit
Office Yenjit
Office Yenjit